Vinatech Solution

Muối Khánh Vinh

Muối Khánh Vinh - Chuyên cung cấp muối toàn quốc


GIỚI THIỆU MUỐI KHÁNH VINH

Muối Khánh Vinh

Sứ mệnh: Tạo ra các giá trị và cam kết:

* Cung cấp sản phẩm có chất lượng đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

* Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

* Góp phần vào nền kinh tế địa phương và đất nước.

Tầm nhìn chiến lược: " NHÀ SẢN XUẤT MUỐI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM "