Muối Bột - Muối Thức ăn chăn nuôi: Lớn nhất & Duy nhất tại Việt Nam

Muối bột và muối thức ăn chăn nuôi: Lớn nhất & Duy nhất:
Chúng tôi đã thành công trong việc: tìm giải pháp hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật, đã được phòng kiểm nghiệm tại nhà máy chúng tôi và Trung tâm 3: sản phẩm đạt chất lượng rất cao: ngoài mong đợi, đã cung cấp ra thị trường và được khách hàng đánh giá cao.
Muối bột cho ngành thực phẩm và các ngành khác.
Muối thức ăn chăn nuôi: hiện nay có 2 loại 1A và 1B, có thể sản xuất loại 2 và loại 3 theo nhu cầu khách hàng.